Skip Navigation Links
Home
Apertura-Eye
Apertura-Perimetry
Apertura-Imaging
Services
Download
Contact
På denne siden kan Apertura programvare lastes ned.
Programmene ligger  pakket i ZIP filer. ZIP filene må pakkes ut før programmene kan brukes.
Programmet må legges inn på en maskin hvor Apertura-Eye kjøres.


Takster pr. 1. juli 2016 :
Etter utpakking, start programmet, klikk "Endre takster".
Last ned zippet program her.
Last ned kjørbart program her.

Apertura-Eye 6.9
Last ned zippet installasjonsprogram for Eye 6.9 her


PeriEye 3.0:
Last ned installasjonsprogram for PeriEye 3.0 her.

Peridata for Windows 3.4:
Last ned Peridata for Windows 3.4 her - ny versjon


Bilde:
Last ned installasjonsprogram for Bilde


DocumentScan 15.0:
Last ned installasjonsprogram for DocumentScan v15.0 her


Netop v.9.5
Last ned Netop 9.5


Apertura AS, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo Norway
General Information: info@apertura.no
Webmaster: bertil@apertura.no